Archief voor januari, 2014

Halfjaar langer de tijd om over te stappen op het Europese betalingssysteem SEPA

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, ZZP-er

Bedrijven in het eurogebied krijgen een halfjaar langer de tijd om over te stappen op het Europese betalingssysteem SEPA. Dat heeft Europees commissaris Michel Barnier (Interne markt) donderdag laten weten. Formeel gezien blijft de huidige deadline van 1 februari staan, maar er komt een extra overgangsperiode van 6 maanden waarin toch nog betalingen kunnen worden gedaan die nog niet aan de nieuwe standaard voldoen.

De Europese Commissie acht dat nodig om de kans op verstoringen van het betalingsverkeer te verkleinen.

Een belangrijk element van SEPA is het internationale bankrekeningnummer IBAN. Dat moet grensoverschrijdende betalingen makkelijker maken. Barnier blijft erbij dat dit nodig is om tot een efficiënte gezamenlijke Europese markt te komen. Hij stelt evenwel vast dat te veel bedrijven nog niet klaar zijn voor de overgang.

‘Ik heb vaak gewaarschuwd dat de overgang te langzaam verliep’, zei de eurocommissaris. ‘En ik roep de lidstaten nogmaals op hun verantwoordelijkheid te nemen en hun inspanningen voor de overstap naar SEPA te versnellen en te intensiveren.’ Hij waarschuwde dat de overgangsperiode na 1 augustus niet zal worden verlengd.

 

Belastingdienst maakt fouten in de voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2014

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, ZZP-er

De Belastingdienst heeft fouten gemaakt in de voorlopige aanslag 2014. Het tarief in de eerste belastingschijf is een stuk hoger dan bedoeld. Dat is ook zo bij het percentage in box 2, waar vooral bedrijven en aandeelhouders mee te maken hebben. De tarieven staan ook nog op het oude, hogere niveau.

Dat schrijft De Telegraaf.  Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA snapt niet dat staatssecretaris Weekers van Financiën de fouten niet automatisch laat aanpassen door de Belastingdienst, maar mensen zelf een nieuwe aanslag laat invullen. ‘Als je zelf fouten maakt bij je belastingaangifte ben je strafbaar. Nu worden die fouten door de Belastingdienst gemaakt en pas 1,5 jaar later gerepareerd als je zelf niks doet’, aldus Omtzigt.

 

Bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak niet strijdig met het Europees recht

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, ZZP-er

De Hoge Raad heeft een aantal uitspraken gedaan over de bijtelling van de btw voor het privégebruik van de auto van de zaak, die leiden tot afwijzing van bezwaren over 2010 en eerder. De Belastingdienst doet daarom het verzoek om bezwaren in te trekken.

De Hoge Raad heeft definitief bepaald dat de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak niet strijdig is met het Europese recht. Daarnaast heeft de Hoge Raad besloten dat de bijtelling niet hoger mag zijn dan de werkelijke waarde van het privégebruik. Ook mag voor auto’s met een hogere CO2-uitstoot de bijtelling hoger zijn dan voor auto’s met een lagere CO2-uitstoot.

Aanvullend besluit staatssecretaris

De staatssecretaris heeft besloten dat voor de periode 1 januari 2008 tot 1 juli 2011 de bijtelling voor het privégebruik van de auto door werknemers beperkt kan blijven tot de btw over 27% van de werkelijke autokosten.

Verzoek fiscus

‘Omdat de uitspraken van de Hoge Raad leiden tot afwijzing van bezwaren over 2010 en eerder, vragen wij u om uw bezwaren die worden afgewezen, in te trekken. U krijgt binnenkort hierover een brief en een formulier waarmee u uw bezwaren kunt intrekken. Deze worden verstuurd in de periode januari tot en met maart 2014. In de brief staat ook wat u kunt doen als u uw bezwaren niet wilt intrekken,’ aldus de Belastingdienst.

 

Belangrijkste wijzigingen in de belastingen voor het jaar 2014

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Particulier, Starters, ZZP-er

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2014. Daarmee zijn de voorgestelde wijzigingen voor de belastingen en toeslagen definitief.

In 2014 veranderen sommige belastingregels. Hieronder vindt u de belangrijkste veranderingen en wat ze in het kort inhouden. 

Teruggaven voortaan op één rekeningnummer

Vanaf 1 december 2013 worden alle teruggaven op 1 rekeningnummer uitbetaald. Dat rekeningnummer moet op uw naam staan. Geld dat voor u bestemd is, kan de Belastingdienst voortaan alleen op deze manier aan u overmaken.

Veranderingen in de toeslagen

Hebt u een zorg-, kinderopvang- of huurtoeslag? Of een kindgebonden budget? De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor uw zorgverzekering. Dit heeft onder andere te maken met de verlaging van de premie voor de zorgverzekering. Daarnaast is het maximale inkomen waarbij u nog zorgtoeslag kunt krijgen, verlaagd. Het vermogen waarbij u nog zorgtoeslag kunt krijgen, is verhoogd. De overheid gaat meer bijdragen aan de kosten voor kinderopvang. Ouders met hogere inkomens kunnen dit jaar weer kinderopvangtoeslag krijgen voor het kind met de meeste opvanguren. Vraagt u kinderopvangtoeslag in 2014 aan? Wacht dan niet te lang met aanvragen. De regels voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag zijn veranderd. De bijdrage van de overheid aan de kosten voor uw huurwoning wijzigt dit jaar niet.

Hoogte van belastingschijven en heffingskortingen

De belastingschijven en heffingskortingen worden in 2014 niet aangepast aan de inflatie.

Verdere afbouw uitbetaling algemene heffingskorting

In 2024 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner. De Belastingdienst bouwt deze regeling daarom sinds 2009 stapsgewijs af. U krijgt hier alleen mee te maken als uw fiscale partner na 31 december 1962 is geboren. Voor 2014 is de afbouw in alle gevallen 40%. Anders dan in 2013 is er geen verschillend afbouwpercentage meer voor partners met en zonder thuiswonende kinderen.

Algemene heffingskorting inkomensafhankelijk

Vanaf 2014 wordt de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk. Mensen met een hoger inkomen krijgen daardoor minder korting op hun belasting.

Arbeidskorting hoger voor lonen tot € 40.000

De arbeidskorting voor lonen tot circa € 40.000 gaat tot 2017 stapsgewijs omhoog. In 2014 gaat deze korting omhoog met € 374. U betaalt dus minder belasting over uw loon. Verdient u meer dan circa € 40.000? Dan wordt de arbeidskorting in 2014 lager en betaalt u dus meer belasting.

Tarief 1e schijf inkomstenbelasting omlaag

U gaat minder inkomstenbelasting betalen. Het tarief in de 1e schijf gaat in 2014 namelijk omlaag.

Ontslagvergoeding: stamrechtvrijstelling vervalt

Krijgt u in 2014 te horen dat u wordt ontslagen, dan kunt u een ontslagvergoeding niet meer onbelast omzetten in een stamrecht. Dat betekent dat u direct belasting betaalt over een ontslagvergoeding.

80%-regeling Hebt u een stamrecht of een stamrecht-bv? Of heeft uw werkgever de ontslagvergoeding vóór 15 november 2013 overgemaakt? Dan kunt u in 2014 gebruikmaken van de zogenoemde 80%-regeling: als u het totale stamrecht in 2014 in 1 keer laat uitbetalen, is 80% van dat bedrag belast in box 1 in plaats van het volledige bedrag.

AOW-leeftijd omhoog

Per 1 januari 2014 wordt de AOW-leeftijd 65 jaar en 2 maanden. Daarnaast zijn er plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Het wetsvoorstel wordt in het voorjaar van 2014 ingediend.

Accijnzen omhoog

Per 1 januari 2014 gaan de accijnzen omhoog:

  • De accijns op diesel stijgt met € 0,03 per liter.
  • De accijns op lpg stijgt met € 0,07 per liter.
  • De accijns op benzine wordt aangepast aan de inflatie.
  • De accijns op alcoholhoudende dranken stijgt met 5,75%.

Veranderingen hypotheekrente eigen woning

Hebt u een eigen woning, dan zijn dit de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2014:

  • Voor de hoogste inkomens gaat de maximale hypotheekrenteaftrek in de 4e schijf omlaag van 52% naar 51,5%. Dit is de zogenoemde tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning. De tariefsaanpassing betekent dat u 0,5% belasting betaalt over de aftrek die ervoor zorgt dat uw belastbaar inkomen in de 4e belastingschijf lager wordt. De komende 28 jaar komt daar steeds 0,5% bij, totdat u in 2042 14% belasting betaalt over dat deel van de hypotheekrenteaftrek.
  • Hebt u (tijdelijk) 2 eigen woningen waarvan er 1 leegstaat? Dan mag u de hypotheekrente maximaal 3 jaar blijven aftrekken.
  • Hebt u uw woning te koop staan en verhuurt u deze woning tijdelijk onder de Leegstandswet? Dan mag u de hypotheekrente weer aftrekken als de woning na de verhuurperiode leegstaat.

Waardering serviceflats voor erfbelasting verandert

Bent u erfgenaam van iemand die in 2012 of 2013 is overleden en hoort de serviceflat van de overledene tot de erfenis? Vanaf 2014 mag u voor de erfbelasting uitgaan van de waarde in het economisch verkeer, als die in belangrijke mate afwijkt van de WOZ-waarde

Een serviceflat is een woning met extra voorzieningen die verplicht worden afgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld voorzieningen voor persoonlijke verzorging, zoals maaltijden en een kapper of een alarmservice.

Verlaagd btw-tarief voor renovatie en herstel verlengd

De tijdelijke verlaging van het btw-tarief naar 6% voor het arbeidsloon bij het verbouwen en herstellen van woningen wordt verlengd tot 31 december 2014. Voor de gebruikte materialen blijft het hoge btw-tarief gelden.

Belasting op leidingwater omhoog

Het tarief van de belasting op leidingwater gaat per 1 januari 2014 omhoog. Ook betaalt u belasting over het volledige waterverbruik en niet langer alleen over de 1e 300m3.

Vrijstelling voor schenkingen omhoog

Sinds 1 oktober is de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 voor schenkingen voor de eigen woning van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar tijdelijk verruimd. Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is deze vrijstelling € 100.000. Bovendien geldt de vrijstelling voor iedere schenking die wordt gebruikt voor de eigen woning. Het hoeft dus geen schenking te zijn van een ouder aan een kind en de ontvanger hoeft niet tussen de 18 en 40 jaar te zijn.

Onder schenkingen voor de eigen woning valt sinds 1 oktober ook een schenking die bestemd is voor de aflossing van een restschuld. Deze verruiming is permanent.

Hebt u al gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 en wilt u gebruikmaken van de tijdelijke verruiming? Dan moet u het al eerder geschonken bedrag aftrekken van de verruimde vrijstelling van € 100.000.

Giften aftrekbaar zonder notariële akte

U kunt vanaf 2014 periodieke giften doen met een onderhandse akte van schenking aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of aan een vereniging met ten minste 25 leden. U hoeft de gift niet meer vast te leggen in een notariële akte om voor aftrek in aanmerking te komen.

Wijzigingen motorrijtuigenbelasting

Voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) verandert per 1 januari 2014 het volgende:

  • Er zijn nieuwe regels voor de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor zuinige personenauto’s. Alleen als u een personenauto hebt met een CO2-uitstoot die niet hoger is dan 50 gram per kilometer, hoeft u ook na 1 januari 2014 geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Het maakt niet uit wat voor motor uw personenauto heeft. De aangescherpte eisen voor de CO2-uitstoot hebben ook gevolgen voor de hoogte van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). De tarieven van bestelauto’s, bijzondere personenauto’s en motorrijwielen veranderen niet.
  • Staat u ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (of zou u ingeschreven moeten staan) en hebt u een voertuig met een buitenlands kenteken dat u in Nederland ter beschikking staat? Dan betaalt u per 1 januari motorrijtuigenbelasting.
  • De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers geldt vanaf 1 januari 2014 alleen nog voor motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Er komt een overgangsregeling voor personenauto’s en bestelauto’s die uitsluitend op benzine rijden, en voor motorrijwielen, bussen en vrachtauto’s die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn, maar nog geen 40 jaar. Personen- en bestelauto’s die rijden op een andere brandstof dan benzine komen niet in aanmerking voor de overgangsregeling. Voor deze voertuigen betaalt u maximaal € 120 per jaar.

Belasting- en invorderingsrente omhoog

De belastingrente en invorderingsrente zijn per 1 april 2014 minimaal 4%. Tot 1 april geldt nog het tarief van 3%.