VERHUISBERICHT

Vanaf 18 maart 2024 gevestigd aan;
Grotestraat 173, 5151 BK Drunen

Jaarstukken

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een bedrijf en bestaat uit verschillende onderdelen. Hoe groter een onderneming, hoe meer financiële informatie ze openbaar moet maken.

De balans

De balans geeft een momentopname van een onderneming [meestal 31 december]. De ondernemer kijkt dan naar alles wat op dat moment aanwezig is in de onderneming: alle schulden, goederen, uitstaande rekeningen, etc. Deze worden dan verwerkt als een post op de activa of passiva zijde van de balans.

De winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van een onderneming in een jaar. Hiermee kunt u zien of een onderneming winst maakt of verlies lijdt. Kleine ondernemingen hoeven geen winst- en verliesrekening openbaar te maken.

Waar is de jaarrekening voor nodig?

De jaarrekening wordt in beginsel gebruikt door de ondernemer om te kijken hoe hij/zij het gedaan heeft met de onderneming en waar er in het daaropvolgende jaar bijgestuurd zou moeten worden om tot een nog beter resultaat te komen. Ook wordt de jaarrekening gebruikt voor bijvoorbeeld de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting of voor de aanvraag van een hypotheek of een krediet.

Wat kan Administratiekantoor Elshout-Kühn BV voor u betekenen?:

Administratiekantoor Elshout-Kühn BV is gespecialiseerd in het opstellen van jaarstukken voor het midden- en kleinbedrijf. Ook geven wij adviezen vanuit de jaarrekening om tot een beter resultaat te komen. Wij stellen de jaarstukken op aan de hand van de door u aangeleverde gegevens, welke door ons verwerkt zijn in ons boekhoudsysteem.