VERHUISBERICHT

Vanaf 18 maart 2024 gevestigd aan;
Grotestraat 173, 5151 BK Drunen

Aangifte vennootschapsbelasting

Wat kan Administratiekantoor Elshout-Kühn BV voor u betekenen?:

Administratiekantoor Elshout-Kühn BV kan voor de kleinere vennootschapsbelastingplichtige organisaties de aangifte Vennootschapsbelasting verzorgen. Hieraan voorafgaand dienen wel de volgende punten gedaan te zijn:

  • De administratie is verwerkt door ons kantoor of eventueel door u als ondernemer en door ons gecontroleerd.
  • Aan de hand van de administratie zijn de jaarstukken en de publicatiestukken opgesteld.

Wij als administratiekantoor nemen deze werkzaamheden graag voor u uit handen, zodat u zich bezig kan houden met uw core business.

Kortom: Doe waar u goed in bent, dan doet administratiekantoor Elshout-Kuhn BV dat voor u!

Vennootschapsbelasting

Elk bedrijf dat winst maakt, betaalt belasting. Een eenmanszaak of zzp’er doet dit via de inkomstenbelasting. Rechtspersonen zoals een bv betalen vennootschapsbelasting over hun winst.

Wie moet vennootschapsbelasting betalen?

Voor de Vennootschapsbelasting zijn belastingplichtig:

  1. B.V.
  2. N.V.
  3. Commanditaire vennootschappen.
  4. Coöperaties.
  5. Europese N.V. en Ltd. (Europese vennootschap met aandelen).
  6. Onderlinge waarborgmaatschappijen.

Het lichaam – zeg de B.V. – moet in Nederland gevestigd zijn. Het maakt dan niet uit of het een Nederlandse B.V. of een Engelse Ltd. is. Een lichaam is in Nederland gevestigd als het bestuur [de feitelijke leiding] in Nederland woont. Naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen zijn altijd in Nederland gevestigd. Door belastingverdragen kan de belastingplicht echter aan het buitenland worden overgelaten.

Rechtspersonen die in het buitenland gevestigd zijn, maar in Nederland een filiaal hebben, zijn voor de winst die in Nederland wordt behaald in Nederland belastingplichtig [buitenlandse belastingplicht]. We moeten hierbij denken aan een buitenlands bedrijf met een zogenaamde vaste inrichting [winkel, bedrijfshal, kantoor, etc.] in Nederland.

Tarieven voor de vennootschapsbelasting

  • 20% over de eerste 200.000 euro van de winst;
  • 25% over de rest.

Innovatiebox: maar 5% vennootschapsbelasting

Houdt uw bv zich bezig met innovatieve activiteiten? De winst die u hiermee maakt, kunt u onderbrengen in een speciale tariefbox: de innovatiebox. U betaalt dan maar 5% vennootschapsbelasting over de winst in plaats van de normale 20% of 25%. Voorwaarde is dat u een octrooi hebt of gebruikmaakt van de WBSO-regeling.