VERHUISBERICHT

Vanaf 18 maart 2024 gevestigd aan;
Grotestraat 173, 5151 BK Drunen

Boekhouding

Wat kan Administratiekantoor Elshout-Kühn BV voor u betekenen?:

Administratiekantoor Elshout-Kühn BV is gespecialiseerd in het voeren van administraties voor het midden- en kleinbedrijf. Ons klantenbestand bestaat met name uit bedrijven in de regio Breda, Waalwijk, Drunen, Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. Wij nemen de administratieve rompslomp voor u als ondernemer uit handen, door de gegevens die u aanlevert, te verwerken in ons boekhoudprogramma King.

Boekhouding

Boekhouden is het bijhouden van de in hun ondernemingen gedane uitgaven en verkregen ontvangsten, en de vermogenspositie van het bedrijf. De doelen hiervan zijn onder andere:

  • Overzicht te hebben en te houden in de financiële positie van het bedrijf.
  • Inzicht te krijgen in de winsten en verliezen.
  • Afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beleid.
  • Gegevens te leveren voor kostprijsbepaling en voorcalculaties en het uitbrengen van offertes.

De boekhouding krijgt vorm met een grootboek. Het grootboek bestaat uit rekeningen of kaarten waarop per soort financieel feit de waardeveranderingen worden weergegeven. Het grootboek wordt ingeboekt met journaalposten, ook wel “boekingen” genoemd. Het grootboek wordt op zijn beurt gebruikt om de jaarstukken te maken, bestaande uit:

  • Jaarrekening : de balans en winst- en verliesrekening, met toelichting en
  • Jaarverslag : tekstuele toelichting bij de jaarrekening en verwachtingen.

De boekhouding wordt meestal gevoerd op een computer in een boekhoudprogramma. Hierin worden facturen [zowel inkoop- als verkoopfacturen] verwerkt, bankafschriften geboekt, en allerlei andere boekingen gedaan [hierbij valt de denken aan de salarisverwerking, of de activa-registratie]. Naast de gewone grootboekadministratie kan men semiautomatisch een balans en resultatenrekening vervaardigen.