VERHUISBERICHT

Vanaf 18 maart 2024 gevestigd aan;
Grotestraat 173, 5151 BK Drunen

Aangifte inkomstenbelasting

Wat is Inkomstenbelasting?:

Iedereen die in Nederland woont en inkomsten geniet, betaalt in principe inkomstenbelasting. In Nederland worden de inkomstenbronnen onderverdeeld worden in 3 categorieën. Deze 3 categorieën worden boxen genoemd. Vanwege deze indeling wordt het Nederlandse belastingstelsel het boxenstelsel genoemd. De hoogte van het belastingtarief hangt af van de bron van inkomen, de hoogte van het inkomen [rekening houdend met eventuele aftrekposten]. Het totale bedrag aan inkomstenbelasting bestaat uit het saldo van de 3 boxen.

Uit welke boxen bestaat de inkomstenbelasting?:

Zoals hierboven beschreven, is het Nederlandse inkomstenbelastingstelsel verdeeld in 3 boxen. Hieronder gaan we kort in op deze boxen.

Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning

In box 1 worden de inkomens uit werk [loon, onderneming, uitkering, overige werkzaamheden] en eigen woning [eigen woning forfait] bij elkaar opgeteld. Van dit bedrag mogen de aftrekposten afgetrokken worden [zoals hypotheekrente en uitgaven voor inkomensvoorzieningen]. Over het saldo is inkomstenbelasting verschuldigd, waarbij het tarief hoger wordt naarmate het saldo hoger is.

Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. Er is sprake van een aanmerkelijk belang als een belastingplichtige [al dan niet samen met zijn of haar partner], ten minste 5% van de aandelen bezit van een vennootschap. Hierbij wordt ook indirect aandelenbezit meegeteld. Het inkomen uit aanmerkelijk belang kan bijvoorbeeld bestaat uit dividend en winst uit verkoop van aandelen. Van dit bedrag mogen eventuele kosten afgetrokken worden. Over het saldo is inkomstenbelasting verschuldigd.

Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. Een belastingplichtige dient op 1 januari van een jaar het saldo van bezittingen en schulden uit te rekenen. Over het saldo dient de belastingplichtige – zodra het bedrag uitkomt boven een bepaald basisbedrag –  belasting te betalen.

Wat heeft u dus nodig voor de aangifte Inkomstenbelasting?:

Wanneer u bij ons kantoor komt om de aangifte Inkomstenbelasting in te laten vullen, dan hebben wij de volgende gegevens zeker nodig:

  • Jaaropgaves van uw inkomen
  • WOZ-waarde van uw woning.
  • Hypotheekoverzicht per einde van het jaar.
  • Eventueel betaalde pensioen-/lijfrentepremies
  • Eventueel betaalde giften, studiekosten of ziektekosten.
  • Banksaldi per 1 januari van het betreffende jaar.