Tarieven

 • Verzoekschriften € 30,00
 • Bezwaarschriften € 30,00
 • Aanvraag toeslagen € 30,00
 • Aanvraag Digi-D code € 10,00
 • Aanmaken administratie € 50,00
 • CBS-formulier € 50,00
 • Inkomstenbelastingaangifte € 40,00
 • Verwerken administratie € 40,00 per uur
 • Jaarstukken € 40,00 per uur
 • Publicatiestukken € 40,00 per uur
 • Vennootschapsbelastingaangiften € 40,00 per uur