VERHUISBERICHT

Vanaf 18 maart 2024 gevestigd aan;
Grotestraat 173, 5151 BK Drunen

Archief voor 2016

Wet DBA wordt uitgesteld tot tenminste 2018 aldus staatssecretaris Wiebes

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in Nieuws, ZZP-er

De wet DBA (vervanger van de vroegere VAR) was bedoeld om beter onderscheid te maken tussen zelfstandigen zonder personeel en mensen in loondienst. En dus om schijnzelfstandigheid aan te pakken. Er dreigden echter problemen omdat de wettelijke definitie van loondienst niet meer op de huidige praktijk aansluit. Het aanpassen van de definitie kost tijd en komt op het bordje van het volgende kabinet.

100.000 zzp’ers lopen nu werk mis omdat opdrachtgevers hen niet durven in te huren door alle onduidelijkheid rondom de wet. Het intrekken van de wet tot zeker 2018 is dus net wat de arbeidsmarkt nodig heeft nu de economie weer aantrekt.

In de tussentijd rekent de Belastingdienst zzp’ers en hun opdrachtgevers niet af op hun onderlinge verhouding, belooft Wiebes. Hij maakt een uitzondering voor de ‘echte valsspelers’, met praktijken die aan fraude grenzen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken schiet Wiebes ook te hulp, liet de staatssecretaris weten. Hij is bereid sectoren die willen worden vrijgesteld van bepalingen uit zijn Wet werk en zekerheid, waarmee de wet DBA nauw samenhangt, ruimhartig tegemoet te komen.

Definitief vastgestelde lening van DUO aftrekbaar!

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Particulier, Starters, Tips voor starters, ZZP-er

Wist u dat de terugbetaling van een ten onrechte ontvangen prestatiebeurs (studiefinanciering) wegens een niet behaalde diploma aftrekbaar is voor de aangifte Inkomstenbelasting?

Wanneer de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) u een bericht heeft gestuurd dat de prestatiebeurs een lening blijft, dan mag u in het jaar waarin u deze brief ontvangt hiervoor een bedrag als aftrekpost laten opvoeren bij de aangifte Inkomstenbelasting.

De reden hiervan is dat eerst de scholingskosten zijn opgevoerd in de aangifte van het betreffende jaar en rekening is gehouden met de ontvangen studiefinanciering.
Nu blijkt dat deze studiefinanciering ten onrechte is ontvangen, mag hiervoor een norm bedrag
– afhankelijk van het jaar waarin u de brief van DUO heeft ontvangen – worden opgevoerd.
Dit betreft een aftrekpost en dit leidt tot een aanvullende teruggave wanneer de aanslag al definitief is opgelegd.

Wij willen u vragen met ons contact op te nemen als u denkt dat u hiervoor in aanmerking komt, zodat we dit (alsnog) kunnen verwerken in de aangifte Inkomstenbelasting over de afgelopen 5 jaren (2011 t/m 2015).

Toch aftrek werkkamer in huurwoning

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Thuiswerkende zzp’ers met een huurwoning kunnen ook in de toekomst de huurkosten van hun bedrijfswinst aftrekken. Dat zegde staatssecretaris Eric Wiebes toe naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad eerder deze week. Dit houdt in dat zzp’ers die thuiswerken bijna de volledige huur als kostenpost mogen opvoeren en van de winst mogen aftrekken. De belasting valt hierdoor lager uit.

Eén van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat de zelfstandige vanuit het huurhuis zijn werk verricht voor de onderneming. Voor zelfstandigen in een koophuis gelden dezelfde regelingen. Uit de uitspraak volgt niet of u ook bijkomende kosten van de kamer in aftrek kunt brengen. Uit eerdere rechtspraak leiden wij af dat dit kan en dat u een evenredig deel van de overige kosten ook in aftrek kunt brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de OZB en verzekeringen. Gebruikt u dus minstens 10% van uw huurwoning bedrijfsmatig, breng dan kosten in aftrek volgens bovenstaand uitgangspunt. Heeft u dit tot op heden nog niet gedaan, claim de aftrek dan voor dit jaar en voor zover uw aanslagen uit vorige jaren nog niet definitief vaststaan.

Vakantieplanning

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in Nieuws

De maand augustus staat weer voor de deur! In deze maand is onze bezetting minder door de vakantieplanning.
Uiteraard zijn wij wel elke werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur bereikbaar.

Team Elshout-Kühn wenst iedereen alvast een fijne vakantie!

Eerste Kamer akkoord met Wet uitwerking Autobrief II

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Eerste Kamer akkoord met Wet uitwerking Autobrief II

Bron: Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de Wet uitwerking Autobrief II na stemming met zitten en opstaan aangenomen. De richting die met de Autobrief II wordt ingeslagen leidt volgens de Kamer op termijn tot meer eenvoud, soberdere maar beter gerichte stimulering, resulterend in robuuste belastinggrondslagen.

Hoofddoelen

Voor de periode 2017 tot en met 2020 staan twee hoofddoelen van fiscaal autobeleid voorop: een stabiele inkomstenstroom voor de overheid op basis van verdedigbare en uitvoerbare autobelastingen en een wezenlijke ondersteuning van de luchtkwaliteiten klimaatdoelen op autogebied via proportionele en goed gerichte fiscale prikkels. Om die hoofddoelen te kunnen waarmaken, ziet het kabinet zich voor drie opgaven gesteld: a. efficiënter sturen op klimaatwinst en intensiever sturen op luchtkwaliteit; b. robuuster maken van belastinginkomsten; c. vereenvoudigen van autobelastingen.

Veranderingen

  • Verlaging van de aanschafbelasting personenauto’s en motorrijwielen (bpm) voor 2020 met in totaal 14,7%.
  • Verlaging van 2% van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor alle personenvoertuigen.
  • Verhoging van de mrb voor vervuilende dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelauto’s vanaf 1 januari 2019.
  • Vermindering van het aantal bijtellingscategorieën van 4 naar 2.
  • Verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25 naar 22.
  • Versterking van de fiscale stimulering van volelektrische auto’s.

Fiscale stimulans volelektrische auto’s

Het kabinet heeft de ambitie dat na 2035 alleen nog auto’s verkocht worden die emissievrij kunnen rijden. Na 2050 moeten er alleen maar emissievrije auto’s rondrijden. Daarom blijft het kabinet volledig elektrisch rijden tot en met 2020 volledig stimuleren. Het bijtellingspercentage voor privégebruik van dit type zakelijk auto blijft 4%. Daarnaast hebben deze auto’s een volledige vrijstelling in de mrb en bpm.

Voordelen plug-ins afgebouwd

Plug-in hybride auto’s passen niet meer binnen het kabinetsbeleid om zeer zuinig rijden fiscaal te stimuleren. Het beleid is namelijk ingehaald door de techniek. Deze auto’s rijden een veel kleiner deel van hun kilometers elektrisch dan verwacht. Daarom wil het kabinet de belastingvoordelen voor plug-ins de komende jaren afbouwen.

Vanaf 2017 gaat voor nieuwe plug-ins het algemene bijtellingspercentage van 22 gelden. Deze auto’s profiteren tot en met 2020 nog wel van een halftarief in de mrb. Zo is het voor particulieren aantrekkelijker om een tweedehands plug-in hybride auto te kopen.

 

BTW aangifte 2016 onder de loep

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, ZZP-er

Vanaf 2016 gaat de belastingdienst beter controleren of de btw in het juiste tijdvak wordt aangegeven.

In 2016 implementeert de belastingdienst nieuwe controlesystemen met betrekking tot de btw-aangifte en het verschuiven van omzet.

Een aantal regels;

Factuur: de btw moet worden aangegeven in het tijdvak dat de factuur wordt uitgereikt. Wordt de factuur te laat uitgereikt dan moet de btw worden aangegeven in het tijdvak dat de factuur had moeten worden uitgereikt.

De factuur moet uiterlijk worden uitgereikt op de 15e dag na afloop van de maand waarin de levering/dienst is verricht.
Bij een doorlopende dienst moet er minstens één keer per kwartaal een voorschot worden gefactureerd.

Geen factuur: Als er om een of andere reden niet hoeft te worden gefactureerd (verkoop aan particulieren), dan moet de btw worden aangegeven in het tijdvak dat de levering of dienst is verricht.

Aftrek voorbelasting: Voor aftrek van de aan u in rekening gebrachte btw is de factuur belangrijk. U kunt namelijk alleen btw aftrekken als u over een juiste factuur beschikt. De datum op de factuur is doorslaggevend. Tijdstip van levering of tijdstip waarop de factuur is betaald is niet van belang bij het terugvragen van de btw. Zelfs wanneer er vooruitbetaald moet worden, wordt de btw afgetrokken in het tijdvak waarin deze is gefactureerd.