VERHUISBERICHT

Vanaf 18 maart 2024 gevestigd aan;
Grotestraat 173, 5151 BK Drunen

Aanpassing BTW tarief per 1 oktober 2012.

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Particulier, Starters, ZZP-er

Zoals u allicht al heeft vernomen heeft de regering in het Lente-akkoord besloten het btw tarief aan te passen. Vanaf 1 oktober 2012 zal op alle diensten en leveringen het tarief van 21% van toepassing zijn. Het lage tarief van 6% blijft onveranderd.

Waar moet ik rekening mee houden?

Er is een viertal overgangsbepalingen opgenomen:

1. Achteraf gefactureerde diensten of leveringen

Wanneer een dienst of levering heeft plaatsgevonden voor 1 oktober 2012, maar de facturering vindt pas na deze datum plaats, mag op deze factuur toch het 19% -tarief worden toegepast.

Tip: Zorg dat goed vastligt wanneer de levering heeft plaats gevonden, zodat bij een controle geen discussie kan ontstaan over het toepassen van het 19%-tarief.

2. Vooruit gefactureerde diensten of leveringen

Wanneer de levering of dienst pas plaats vindt op of na 1 oktober 2012, maar er is vooruitbetaald     (op basis van een factuur van voor 1 oktober 2012) is op deze factuur 19% berekend.

Er zal dan nog 2% aangegeven moeten worden per 1 oktober 2012. In de aangifte oktober/4e kwartaal wordt dan deze 2% aangegeven. Wanneer deze 2% wordt doorberekend aan de klant zal er een aanvullende factuur moeten worden uitgereikt.

 3. Levering van ontroerende zaken na 1 oktober 2012, maar met termijnbetalingen voor deze datum

Wanneer een ontroerende zaak wordt geleverd op of na 1 oktober 2012, maar er zijn al voor deze datum termijnen betaald hoeven de termijnen die op basis van die overeenkomst al verschuldigd waren voor 1 oktober 2012 niet herrekend te worden. Deze termijnen blijven dus tegen 19 % belast.

Dit is dus in afwijking van overgangsbepaling 2 hierboven. De termijnen die op grond van de overeenkomst vanaf 1 oktober verschuldigd zijn worden wel tegen 21 % berekend.

4. Levering van woonhuizen na 1 oktober 2012, op grond van een aanneemovereenkomst van voor 28 april 2012

In afwijking van punt 3 hierboven geldt voor woningen een afwijkende regeling als de overeenkomst is gesloten voor 28 april 2012. Alle termijnen die op grond van het contract voor 1 oktober 2013 voldaan dienen te worden, mogen tegen 19% berekend worden. Pas de termijnen die na 1 oktober 2013 contractueel verschuldigd zijn dienen te worden berekend met 21% BTW.

Mocht u hier over nog vragen hebben kunt u altijd bij ons terecht.