VERHUISBERICHT

Vanaf 18 maart 2024 gevestigd aan;
Grotestraat 173, 5151 BK Drunen

Geen VAR-WUO meer voor zorgverleners

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Door een beslissing van de Belastingdienst worden zorgverleners die diensten aanbieden door middel van een bemiddelingsbureau, niet langer als een ondernemer aangemerkt. Hierdoor wordt deze groep benadeeld.

Geen VAR-WUO

Sinds eind 2013 wordt aan de eerdergenoemde ondernemers niet langer de status van VAR-WUO (winst uit onderneming), maar de status van VAR-loon toegekend. Hierdoor worden de zorgverleners vanuit fiscaal oogpunt als werknemers aangemerkt. Als gevolg hiervan hebben zij geen recht meer op de ondernemersfaciliteiten. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de MKB-winstvrijstelling, zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Kort geding

Naar aanleiding van de beslissing van de Belastingdienst heeft een ondernemer een kort geding tegen de Belastingdienst aangespand. Zij vroeg de rechter om een snelle, voorlopige voorziening. Volgens de rechter was er echter geen sprake van een financiële noodsituatie.

Gevolgen

Uit het bovenstaande blijkt dat een kort geding niet de juiste oplossing biedt. Om een VAR-WUO te krijgen, moet de normale bezwaar- en beroepsprocedure doorlopen worden. Een voorlopige voorziening is slechts mogelijk als sprake is van een spoedeisend belang.