VERHUISBERICHT

Vanaf 18 maart 2024 gevestigd aan;
Grotestraat 173, 5151 BK Drunen

Update fiscale maatregelen omtrent het Coronovirus

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in Geen categorie

Naar aanleiding van het door het kabinet gepresenteerde noodpakket voor ondernemers, sturen wij u hierbij een overzicht van de maatregelen die worden getroffen om bedrijven en zelfstandigen bij te staan.

Deze maatregelen zijn in eerste instantie voor 3 maanden genomen en gelden vanaf 1 maart jongstleden.

1. Werkgevers betalen loon door van werknemers wie in verband met het coronavirus thuis zitten.

Ondernemers die minimaal 20 procent aan omzetverlies hebben, kunnen op korte termijn bij uitkeringsinstantie UWV werktijdverkorting aanvragen.
Bij goedkeuring betaalt de overheid maximaal 90 procent van het salaris. De voorwaarde is dat bedrijven geen mensen ontslaan en de rest van het loon zelf doorbetalen.
Deze regeling, welke de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid wordt genoemd, geldt ook voor werknemers met een flexibel contract en voor oproepkrachten.
————————————————

2. Ondernemers die hard worden getroffen krijgen 4.000 euro.
Ondernemers die direct hard worden getroffen door de coronamaatregelen en hun omzet (bijna) helemaal zien verdampen, krijgen voor de komende drie maanden 4.000 euro als noodvoorziening.
De voorwaarden worden nog uitgewerkt, waaronder de volledige lijst met sectoren welke aanspraak maken op deze vergoeding en de aanvraagprocedure.
————————————————

3. Zzp’ers krijgen een uitkering van drie maanden.
Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen binnen 4 weken voor 3 maanden bij hun gemeente een uitkering (BBZ-regeling) aanvragen zodat zij in ieder geval een inkomen van minimaal het bijstandsniveau hebben.
Voor een bedrag van maximaal € 1.500,= (netto) per maand, bedrag afhankelijk van de individuele situatie. Bedrag is een gift en hoeft dus niet terugbetaald te worden.
Er wordt niet gekeken naar de financiële situatie van de aanvrager, dus geen zogenoemde vermogens- of partnertoets.
Er is een mogelijkheid tot verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 met een lager rentepercentage dan nu in de huidige regeling wordt gehanteerd.
Deze algehele maatregel dient nog juridisch uitgewerkt te worden en zal dus nog even op zich laten wachten voordat er een aanvraag gedaan kan worden.
————————————————

4. Uitstel van betaling van belastingen en verlagen van boetes.
Ondernemers die door het coronavirus in de problemen zitten, mogen hun belastingen later betalen.
Zodra dit is toegekend, wordt de invordering door de Belastingdienst direct stopgezet. Het gaat om de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting.
Uitstel van betaling op omzetbelasting- en loonheffingsaanslagen kunnen pas aangevraagd worden nadat er een aanslag is opgelegd met een verzuimboete erop.
De verzuimboete wordt dan naar nihil gebracht en het uitstel wordt dan voor 3 maanden verleend.
De invorderings- en belastingrente welke in dat geval betaald moet worden wordt verlaagd naar 0,01%.
————————————————

5. Kleine ondernemers mogen later aflossen en krijgen rentekorting.
Voor kleine ondernemers komen er gunstige leningsvoorwaarden. Het gaat om de microkredietenverstrekker van de overheid Qredits.
Door de coronacrisis krijgen ondernemers uitstel van aflossing voor de komende zes maanden en de rente wordt automatisch verlaagd naar 2 procent.
————————————————

Bij sommige maatregelen (waaronder bijzonder uitstel van betaling) wordt er gevraagd om een verklaring van uw boekhouder.
Indien u een dergelijke verklaring nodig hebt, verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken zodat wij deze z.s.m. voor u kunnen opstellen.

Mogelijk komt u op basis van bovenstaande maatregelen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming, maar wordt u wél financieel geraakt door deze crisis.
De minister heeft aangegeven dat dit een eerste aanbod van maatregelen is ten behoeve van de bedrijven die het eerst geraakt zijn en dat een mogelijke uitbreiding van dit pakket later volgt.

Zoals u kunt lezen zijn er nog een aantal regelingen welke verder vormgegeven c.q. uitgewerkt dienen te worden. Naar verwachting wordt er op zeer korte termijn meer hierover bekend.
Uiteraard blijven wij u door middel van een mailing doorlopend informeren wanneer er veranderingen zijn.

Tot slot kunt u de kamerbrief hier teruglezen.