Lage BTW voor herstel en renovatie

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Per 1 maart 2013 is de btw op herstel en renovatie van woningen en enkele specifieke kosten tijdelijk verlaagd naar 6%. Wat betekent dat voor u?

 

Lage btw voor arbeidscomponent herstel en renovatie

Van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 geldt het verlaagde btw-tarief voor renovatie en herstel van bestaande woningen (ouder dan twee jaar).

Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de bij de renovatie- en herstelwerkzaamheden gebruikte materialen.

 

Renovatie en herstel

Onder renovatie en herstel wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) een woning na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming.

Er wordt uitgegaan van een ruime uitleg van het begrip ‘woning’. Zo komen ook woonboten en woonwagens in aanmerking. Ook het onderhouden van tuinen en vernieuwen van tuinen wordt hierin meegerekend.

 

Afronding bepalend voor tarief

Het verlaagde tarief is alleen van toepassing als de werkzaamheden zijn afgerond op of na 1 maart 2013 en vóór 1 maart 2014. De aanvang van de werkzaamheden die uitgevoerd zijn, zijn in dit geval dus niet bepalend.

 

Extra goedkeuringen. Het verlaagde tarief geldt daarnaast voor:

 • Het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door onder andere architecten mits zij tevens de renovatie van de woning begeleiden.
 • De arbeidskosten van op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen voor de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie vervaardigde goederen als de in het eigen bedrijf vervaardigde goederen, zoals inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen.
 • De arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van bij de hiervoor bedoelde woningen behorende tuinen.

 

 

 

De belangrijkste maatregelen uit het woonakkoord

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Particulier, Starters, Tips voor starters, ZZP-er

De btw op het onderhoud en verbouwen van woningen gaat op 1 maart naar 6 procent. Dat is een van de maatregelen uit het akkoord over de woningmarkt van het kabinet met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP.

De fracties van de partijen die gisteren een akkoord sloten stemmen allemaal in met de aangepaste plannen. De onderhandelaars werden het gisteren eens met minister Blok en vanochtend stemden VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP daar na een korte vergadering mee in. In de afspraken staat onder meer dat de huren maximaal 6,5 procent stijgen in plaats van 9, dat de verhuurdersheffing voor corporaties kleiner wordt en dat de aflossingstermijn voor nieuwe hypotheken 35 jaar wordt in plaats van 30. Verder hoeven huizenbezitters maar de helft van hun hypotheek af te lossen. De hypotheekrenteaftrek wordt dan wel geleidelijk minder. De belangrijkste maatregelen zijn:

Huren en kopen

 • Een jaarlijkse verhoging van de huur met maximaal 4% boven inflatie (ipv 6,5 % in het Regeerakkoord) voor de inkomensgroep boven 43.000 euro per jaar. Voor de inkomensgroep tussen 33.614 en 43.000 euro wordt het 2 % boven inflatie (ipv 2,5% in het Regeerakkoord). Voor de inkomens tot 33.614 euro gaat de huur met 1,5 % boven inflatie omhoog.
 • De verhuurderheffing die de woningcorporaties zullen moeten afdragen zal langzamer oplopen. Hij bedraagt in 2013 vijftig miljoen en loopt op tot 1.7 miljard in 2017. De heffing kan volgens het kabinet en partijen structureel meer dan volledig en in de komende jaren grotendeels worden betaald uit de opbrengst van de huurverhoging. Corporaties kunnen ook zelf een bijdrage leveren door verkoop van woningen en efficiënter werken.
 • Het volledig en annuïtair aflossen van hypotheken binnen 30 jaar blijft de norm. Wel komt er de mogelijkheid om naast de hypotheek een tweede lening af te sluiten tot 50% van de waarde van de woning en een looptijd van maximaal 35 jaar. Deze tweede lening kan niet worden afgetrokken van de belastingen. Dit betekent dat in de eerste jaren de maandlasten lager uitvallen. Over de gehele periode zijn de kosten echter hoger wanneer de consument voor dit product kiest. Dit leidt niet tot wijziging van de Wet IB 2001.
 • De bijdrage van het Rijk aan de startersleningen wordt in 2013 verhoogd van 20 naar 50 miljoen euro. Daarmee kunnen circa 11.000 startersleningen worden verstrekt.

Bouwen

Het kabinet en D66, CU en SGP gaan de investeringscapaciteit in de bouw stimuleren door:

 • Een BTW-verlaging van 21 naar 6 procent voor verbouwingen en renovatiewerken in de bestaande bouw gedurende een jaar, ingaand 1 maart 2013.
 • Een investeringsfonds van 150 miljoen voor energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving zowel voor verhuurders als voor eigen woningbezitters. Het fonds wordt aangevuld met middelen uit de markt, zodat het zal verviervoudigen tot 600 mln.

Overige maatregelen

 • Mensen die te maken krijgen met een inkomensdaling, terwijl zij eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen, krijgen recht op huurverlaging. Dit tot het niveau dat zij aan huur zouden hebben moeten betalen als zij geen inkomensafhankelijke huurverhoging zouden hebben gekregen; met een maximum van twee jaar terugwerkende kracht. En tot het niveau van de huurtoeslaggrens als de huurprijs daarboven was gestegen.
 • De privacy van de huurders zal worden gerespecteerd doordat de huurder geen inkomensgegevens aan de verhuurder hoeft te verstrekken, maar de verhuurders van de belastingdienst te horen krijgen in welke inkomenscategorie hij/zij valt.
 • Om de laagste inkomensgroep te ontzien zal het budget voor de huurtoeslag worden verhoogd, zoals in het regeerakkoord aangegeven van 2013 tot en met 2017 in een reeks van 45, naar 135, 225, 315 en 420 miljoen euro.
 • Voor gehandicapten en chronisch zieken met een nader te bepalen indicatie kan via een hardheidsclausule een uitzondering gemaakt worden voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Kabinet en partijen willen hiermee voorkomen dat er investeringen in aanpassingen van woningen verloren gaan en mantelzorg zou worden ontmoedigd.

VAR wordt vervangen door webmodule

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Staatssecretaris Weekers van Financiën gaat in een brief in op de mogelijkheden voor een eenduidige definitie van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ ers) in alle wetgeving. Het kabinet geeft hieraan invulling door de ontwikkeling van een webmodule waarbij partijen zelf de beoordeling van de arbeidsrelatie kunnen toetsen. De webmodule, die het bestaande proces van de VAR zal vervangen, biedt daarmee transparantie en zekerheid over de uitleg van de Belastingdienst van de jurisprudentie over de kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Verder vindt het kabinet gewenst dat de balans tussen de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer wordt hersteld. De opdrachtgever moet weer verantwoordelijk worden voor een juiste weergave van de feiten en omstandigheden waarop hijzelf doorslaggevende invloed heeft.

Plan van aanpak

Het is noodzakelijk om te waarborgen dat het onderscheid tussen ondernemer en werknemer in de praktijk op een correcte wijze tot uitdrukking komt. Daarom is er een plan van aanpak gemaakt om de handhaving van de huidige VAR te versterken om zo het misbruik en onjuist gebruik daarvan terug te dringen.

Kamer van Koophandel

Het kabinet wil de webmodule plaatsen bij de Kamer van Koophandel. Hierdoor kan inschrijving in het handelsregister en invulling van de webmodule plaatsvinden bij één loket.

Inzetbaar voor alle wetgeving

Het streven is om de webmodule in de loop van 2013 gereed te hebben. De webmodule zal allereerst worden gebruikt als vervanging van de VAR. Deze ziet dan op fiscale- en socialezekerheidswetgeving. In de toekomst is het streven om de webmodule verder te ontwikkelen en te beoordelen of deze inzetbaar kan worden voor alle wetgeving waar de vraag speelt wie zelfstandige is. Op deze wijze wordt dan maximaal invulling gegeven aan de wens te komen tot een eenduidige en transparante uitleg van het begrip zzp’er in alle wetgeving.

De 7 gouden tips voor ondernemers & ZZP-ers

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Je bent ondernemer en je wil natuurlijk zo min mogelijk belasting betalen! Iedere euro minder is voelbaar in je portemonnee. Je weet dat er erg veel mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld je kosten te drukken of meer aftrekposten op te voeren… maar wat werkt nu echt?? En wat is ook echt belastingtechnisch toegestaan?

Veel ondernemers worstelen met deze vraag. Zeker die ondernemers die hun administratie, aangifte inkomstenbelasting en omzetbelasting zelf verzorgen. Ze lezen wat artikeltjes, kijken op de website van de Belastingdienst en proberen op die manier belasting te besparen.

Uit ervaring bij onze klanten weten wij dat het mogelijk is om wel € 1.000 tot in sommige gevallen € 10.000 of zelfs meer aan belasting te besparen volgens de regels van de Belastingdienst zelf! Er bestaan namelijk heel veel regels en richtlijnen waar je als ondernemer vaak geen weet van hebt.

Wil jij fors op belasting (BTW en IB) besparen, dan hebben wij hier vast een aantal waardevolle belastingtips!

 

Belasting tip 1: Bespaar belasting met je auto

Wat is nu verstandiger; je privé auto zakelijk gebruiken of een auto van de zaak zetten? Het maken van de verkeerde keuze of het niet weten van de belastingvoordelen van je keuze kan je behoorlijk belastingvoordeel kosten. Wist je bijvoorbeeld dat BTW op brandstofkosten en onderhoudskosten van je privé auto die je zakelijk gebruikt deels terug te vragen zijn?

Belasting tip 2: Belastingvoordeel door meewerkende partner

Veel ondernemers worden ondersteund door hun partner. Dit kan een ondersteunde rol zijn (administratie) maar ook een actieve rol. Beide rollen kunnen zorgen voor aanzienlijk belastingvoordeel. Wist je dat het in bepaalde gevallen mogelijk is om de uren van je partner als arbeidskosten op te nemen of de extra aftrekpost meewerkaftrek te realiseren?

Belasting tip 3: Bespaar met een kantoor aan huis

Vroeger waren aftrekmogelijkheden voor het kantoor aan huis zeer ruim. Dit is veranderd, maar er zijn nog steeds veel mogelijkheden om belasting te besparen met je kantoor aan huis, ook als het geen eigen opgang en wc heeft. Zo kun je bijvoorbeeld de BTW van kantoor aan huis op zakelijke kostenposten aftrekken. Slechts 13% van thuiskantoor bezitters doen dit. En jij?

Belasting tip 4: Belasting terugkrijgen door spreiding inkomen

Dit wordt ook wel middeling genoemd; zeer interessant voor mensen die vanuit loondienst de stap maken om voor zich zelf te beginnen. Vaak daalt het inkomen dan tijdelijk. De Belastingdienst heeft hier een hele mooie regeling voor, die vaak zorgt voor een extra belastingteruggave. Jammer dat de meeste ondernemers deze regeling niet toepassen, want het kan heel veel schelen!

Belasting tip 5: Bespaar belasting met een BV

De meeste ondernemers starten met een eenmanszaak of VOF. Dat is te verklaren, maar er komt een punt dat een BV naast aansprakelijkheidsbeperking belastingvoordeel oplevert. Zo zijn de winstbelastingtarieven voor een BV veel lager en het bedrag dat je als salaris uitkeert wordt minder dan 52% belast. Er zijn in Nederland heel veel eenmanszaken of VOF’s die op dit moment gewoon meer inkomstenbelasting betalen dan simpelweg nodig is.

Belasting tip 6: Toegestane kosten opvoeren is minder belasting betalen

Hoe meer kosten, hoe lager de winst. Logisch. Maar welke kosten kun je nog meer opvoeren dan je al hebt gedaan? Of wat kun je veranderen in je bedrijf waardoor nieuwe keuzes leiden tot hogere kosten? Al eens gedacht aan kosten voor studie, arbeidsongeschiktheid, online marketing, het verbeteren van je kantoorruime? Op de juiste manier extra kosten opvoeren is direct besparen op je inkomstenbelasting.

Belasting tip 7: Belasting besparen door te investeren

Veel investeringen voldoen aan de eisen voor investeringsaftrek. Dit betekent dat je 28% van het investeringsbedrag direct kan indienen als extra aftrek. Er zijn heel veel regels die aangeven wat wel mag en niet mag, maar zeker de moeite waard. Wist je bijvoorbeeld dat investeringsaftrek mogelijk is op een iPad, laptop, iPhone, dure aktetas of kantoormeubilair en websites? Gebruik maken van deze regeling levert direct geld op.

Dit zijn ‘slechts’ 7 belastingtips waar je als ondernemer veel belasting mee kunt besparen. Dit artikel is bedoelt om je bewust te maken van de vele mogelijkheden op dit gebied. En zoals voor bijna alles geldt: een goede administratie voeren en belasting besparen (IB en OB) is een specialisme.