VERHUISBERICHT

Vanaf 18 maart 2024 gevestigd aan;
Grotestraat 173, 5151 BK Drunen

Auteur Archief

Update fiscale maatregelen omtrent het Coronovirus

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in Geen categorie

Naar aanleiding van het door het kabinet gepresenteerde noodpakket voor ondernemers, sturen wij u hierbij een overzicht van de maatregelen die worden getroffen om bedrijven en zelfstandigen bij te staan.

Deze maatregelen zijn in eerste instantie voor 3 maanden genomen en gelden vanaf 1 maart jongstleden.

1. Werkgevers betalen loon door van werknemers wie in verband met het coronavirus thuis zitten.

Ondernemers die minimaal 20 procent aan omzetverlies hebben, kunnen op korte termijn bij uitkeringsinstantie UWV werktijdverkorting aanvragen.
Bij goedkeuring betaalt de overheid maximaal 90 procent van het salaris. De voorwaarde is dat bedrijven geen mensen ontslaan en de rest van het loon zelf doorbetalen.
Deze regeling, welke de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid wordt genoemd, geldt ook voor werknemers met een flexibel contract en voor oproepkrachten.
————————————————

2. Ondernemers die hard worden getroffen krijgen 4.000 euro.
Ondernemers die direct hard worden getroffen door de coronamaatregelen en hun omzet (bijna) helemaal zien verdampen, krijgen voor de komende drie maanden 4.000 euro als noodvoorziening.
De voorwaarden worden nog uitgewerkt, waaronder de volledige lijst met sectoren welke aanspraak maken op deze vergoeding en de aanvraagprocedure.
————————————————

3. Zzp’ers krijgen een uitkering van drie maanden.
Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen binnen 4 weken voor 3 maanden bij hun gemeente een uitkering (BBZ-regeling) aanvragen zodat zij in ieder geval een inkomen van minimaal het bijstandsniveau hebben.
Voor een bedrag van maximaal € 1.500,= (netto) per maand, bedrag afhankelijk van de individuele situatie. Bedrag is een gift en hoeft dus niet terugbetaald te worden.
Er wordt niet gekeken naar de financiële situatie van de aanvrager, dus geen zogenoemde vermogens- of partnertoets.
Er is een mogelijkheid tot verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 met een lager rentepercentage dan nu in de huidige regeling wordt gehanteerd.
Deze algehele maatregel dient nog juridisch uitgewerkt te worden en zal dus nog even op zich laten wachten voordat er een aanvraag gedaan kan worden.
————————————————

4. Uitstel van betaling van belastingen en verlagen van boetes.
Ondernemers die door het coronavirus in de problemen zitten, mogen hun belastingen later betalen.
Zodra dit is toegekend, wordt de invordering door de Belastingdienst direct stopgezet. Het gaat om de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting.
Uitstel van betaling op omzetbelasting- en loonheffingsaanslagen kunnen pas aangevraagd worden nadat er een aanslag is opgelegd met een verzuimboete erop.
De verzuimboete wordt dan naar nihil gebracht en het uitstel wordt dan voor 3 maanden verleend.
De invorderings- en belastingrente welke in dat geval betaald moet worden wordt verlaagd naar 0,01%.
————————————————

5. Kleine ondernemers mogen later aflossen en krijgen rentekorting.
Voor kleine ondernemers komen er gunstige leningsvoorwaarden. Het gaat om de microkredietenverstrekker van de overheid Qredits.
Door de coronacrisis krijgen ondernemers uitstel van aflossing voor de komende zes maanden en de rente wordt automatisch verlaagd naar 2 procent.
————————————————

Bij sommige maatregelen (waaronder bijzonder uitstel van betaling) wordt er gevraagd om een verklaring van uw boekhouder.
Indien u een dergelijke verklaring nodig hebt, verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken zodat wij deze z.s.m. voor u kunnen opstellen.

Mogelijk komt u op basis van bovenstaande maatregelen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming, maar wordt u wél financieel geraakt door deze crisis.
De minister heeft aangegeven dat dit een eerste aanbod van maatregelen is ten behoeve van de bedrijven die het eerst geraakt zijn en dat een mogelijke uitbreiding van dit pakket later volgt.

Zoals u kunt lezen zijn er nog een aantal regelingen welke verder vormgegeven c.q. uitgewerkt dienen te worden. Naar verwachting wordt er op zeer korte termijn meer hierover bekend.
Uiteraard blijven wij u door middel van een mailing doorlopend informeren wanneer er veranderingen zijn.

Tot slot kunt u de kamerbrief hier teruglezen.

Administratiekantoor Elshout-Kühn en het Coronavirus

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in Geen categorie

Op dit moment heeft het Coronavirus iedereen in zijn greep! Zo hebben ook wij hiermee te maken. Wij hebben dan ook enkele (tijdelijke) maatregelen door moeten voeren binnen ons kantoor.

Sinds maandag 9 maart 2020, hebben wij besloten om het personeel vanuit huis te laten werken. Voorlopig werkt dit prima, maar dit heeft tot gevolg dat de uitlevertijd van de uit te voeren werkzaamheden wat langer op zich laat wachten.

Zaterdag 14 maart 2020 hebben wij ook een mailing verstuurd aangaande de mogelijkheden die bedrijven hebben. Deze mailing zullen wij ook nog op onze site plaatsen, zodat iedereen die het nodig zou kunnen hebben weet heeft van zijn mogelijkheden. Wanneer er vragen zijn over de te ondernemen stappen, staan wij klaar om deze zo goed mogelijk te beantwoorden en voor ieder individu een eventueel stappenplan op te stellen.

Een laatste maatregel die wij, na de voorgeschreven maatregelen vanuit de overheid, hebben moeten nemen is het afzeggen van alle afspraken en het ook niet aangaan van nieuwe afspraken. De reden hiervan is dat er een advies is uitgegaan om alle sociale contacten tot het minimum te beperken.
Wij begrijpen dat dit gevolgen heeft voor iedereen. Om onze klanten toch te kunnen blijven ondersteunen, hebben wij ervoor gekozen om alle aangiftes inkomstenbelasting wel te blijven insturen, maar verzoeken wij iedereen om de gegevens per post of per mail naar ons te doen toekomen of eventueel de benodigde gegevens door de brievenbus te deponeren. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat de aangiftes inkomstenbelasting dan alsnog tijdig ingediend worden.

Ook wij hopen op uw begrip en danken u voor uw medewerking!

Openingstijden tijdens de feestdagen.

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in Nieuws

Vanwege de feestdagen is ons kantoor in de periode van 18 december 2017 tot en met 22 december 2017 beperkt bereikbaar. Vanaf 25 december 2017 tot en met 1 januari 2018 zijn wij gesloten.

Wij wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen en een gelukkig en succesvol 2018!

Team administratiekantoor Elshout-Kühn B.V.

Vanaf 1 januari 2018 komt de restschuldregeling te vervallen!

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in Nieuws, Particulier

Ondanks dat de woningmarkt nog niet hersteld is komt de restschuldregeling met ingang van 1 januari 2018 te vervallen.

Met de restschuldregeling kunnen huiseigenaren die hun huis met verlies verkopen maximaal 15 jaar de rente en kosten van hun restschuldfinanciering aftrekken.

U hebt een restschuld voor uw eigen woning als uw eigenwoningschuld (het bedrag waarover u rente mag aftrekken) hoger is dan de verkoopprijs van de woning, na aftrek van de verkoopkosten. Verkoopkosten zijn bijvoorbeeld makelaarskosten en de kosten voor het verplichte energielabel.

Wij adviseren u daarom ook, wanneer er sprake is van een restschuld bij verkoop van uw woning, de overdracht plaats te laten vinden vóór 31 december 2017.

Recht op kinderopvangtoeslag door Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen?

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in Nieuws, Particulier

Vanaf 1 januari 2018 gaat de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen in. Deze wet houdt in dat alle peuterspeelzalen kinderdagverblijven worden en voor beide dus dezelfde kwaliteitseisen gaan gelden.

Mogelijk heeft u dan recht op de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is een maandelijkse bijdrage van de overheid voor de kosten van de kinderopvang. Om dit te kunnen bepalen zijn een aantal gegevens nodig.

  • Een ondertekend contract van de kinderopvang
  • Het registratienummer van de kinderopvang
  • Het inkomen van u en uw partner van het betreffende jaar
  • Het aantal gewerkte uren van u en uw partner.

Let op: als uw inkomen verandert nadat de kinderopvangtoeslag is aangevraagd, is de kans groot dat de hoogte van de kinderopvangtoeslag wijzigt en u later een deel moet terug betalen. Geef dit daarom tijdig aan ons door!

Als uw peuterspeelzaal vanaf 1 januari 2018 een kinderdagverblijf wordt, dan kunt u vanaf 1 november de kinderopvangtoeslag aanvragen. Vraagt u tussen 1 en 15 november de toeslag aan, dan is de kans groot dat u de toeslag van januari eind december krijgt.

Van VOF naar BV!

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in Nieuws

Wij zijn blij u te kunnen melden dat vanaf 3 juli 2017 Administratiekantoor Elshout-Kühn VOF is overgegaan naar een BV!

Voor u als klant wijzigt de werkwijze niet dat wil zeggen dat wij onze dienstverlening blijven doorzetten zoals u van ons gewend bent.

Restschuldregeling eigen woning eindigt definitief op 31 december 2017

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Particulier, Starters, ZZP-er

29 juni 2017 Bron: Ministerie van Financiën Delen:

De staatssecretaris van Financiën wil de restschuldregeling niet verlengen. Dat zei hij in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. De restschuldregeling is als crisismaatregel ingevoerd met ingang van 29 oktober 2012 en loopt op 31 december 2017 af.

Vereniging Eigen Huis
Vereniging Eigen Huis had minister Dijsselbloem op 1 juni 2017 gevraagd om de restschuldregeling na 1 januari 2018 te behouden. Volgens de vereniging staan nog steeds 340.000 woningen onder water. Bij de verkoop van zo’n woning blijft de eigenaar zitten met een restschuld. Berekeningen van Calcasa onderbouwen deze stelling. Volgens het bedrijf wordt meer dan de helft van de woningen die tussen 2006 en 2009 zijn gekocht met verlies weer verkocht.

Crisismaatregel
De restschuldregeling is als crisismaatregel ingevoerd met ingang van 29 oktober 2012 en loopt op 31 december 2017 af. De maatregel had tot doel de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Mensen met een zogenaamde onderwaterhypotheek (waarbij de waarde van de eigen woning lager is dan de op die woning rustende schuld) kunnen door de regeling toch verhuizen. De rente en kosten van de schuld die blijft bestaan na verkoop van de woning is tijdelijk aftrekbaar (maximaal 15 jaar).

Herstel van de woningmarkt
De doorstroming op de woningmarkt heeft zich inmiddels hersteld. Er is daarom geen reden meer om de restschuldregeling na 31 december 2017 te laten voortbestaan, vindt de staatssecretaris.

Wet DBA wordt uitgesteld tot tenminste 2018 aldus staatssecretaris Wiebes

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in Nieuws, ZZP-er

De wet DBA (vervanger van de vroegere VAR) was bedoeld om beter onderscheid te maken tussen zelfstandigen zonder personeel en mensen in loondienst. En dus om schijnzelfstandigheid aan te pakken. Er dreigden echter problemen omdat de wettelijke definitie van loondienst niet meer op de huidige praktijk aansluit. Het aanpassen van de definitie kost tijd en komt op het bordje van het volgende kabinet.

100.000 zzp’ers lopen nu werk mis omdat opdrachtgevers hen niet durven in te huren door alle onduidelijkheid rondom de wet. Het intrekken van de wet tot zeker 2018 is dus net wat de arbeidsmarkt nodig heeft nu de economie weer aantrekt.

In de tussentijd rekent de Belastingdienst zzp’ers en hun opdrachtgevers niet af op hun onderlinge verhouding, belooft Wiebes. Hij maakt een uitzondering voor de ‘echte valsspelers’, met praktijken die aan fraude grenzen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken schiet Wiebes ook te hulp, liet de staatssecretaris weten. Hij is bereid sectoren die willen worden vrijgesteld van bepalingen uit zijn Wet werk en zekerheid, waarmee de wet DBA nauw samenhangt, ruimhartig tegemoet te komen.

Definitief vastgestelde lening van DUO aftrekbaar!

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Particulier, Starters, Tips voor starters, ZZP-er

Wist u dat de terugbetaling van een ten onrechte ontvangen prestatiebeurs (studiefinanciering) wegens een niet behaalde diploma aftrekbaar is voor de aangifte Inkomstenbelasting?

Wanneer de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) u een bericht heeft gestuurd dat de prestatiebeurs een lening blijft, dan mag u in het jaar waarin u deze brief ontvangt hiervoor een bedrag als aftrekpost laten opvoeren bij de aangifte Inkomstenbelasting.

De reden hiervan is dat eerst de scholingskosten zijn opgevoerd in de aangifte van het betreffende jaar en rekening is gehouden met de ontvangen studiefinanciering.
Nu blijkt dat deze studiefinanciering ten onrechte is ontvangen, mag hiervoor een norm bedrag
– afhankelijk van het jaar waarin u de brief van DUO heeft ontvangen – worden opgevoerd.
Dit betreft een aftrekpost en dit leidt tot een aanvullende teruggave wanneer de aanslag al definitief is opgelegd.

Wij willen u vragen met ons contact op te nemen als u denkt dat u hiervoor in aanmerking komt, zodat we dit (alsnog) kunnen verwerken in de aangifte Inkomstenbelasting over de afgelopen 5 jaren (2011 t/m 2015).