Archief voor augustus, 2013

Extra controle op BTW-balansschulden

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Vanaf maandag 26 augustus 2013 controleert de Belastingdienst extra of ondernemers hun btw-schulden hebben gemeld met een correctie op de btw-aangifte. Het gaat over de periode 2008 tot en met 2012.

Ondernemers die nog geen correctie hebben ingestuurd, kunnen nu een verbeterde aangifte insturen. Zo voorkomen zij een hogere boete. De Belastingdienst vergelijkt de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting met de btw-aangiften. In de vergelijking worden ook de ingediende correcties meegenomen. Wanneer een ondernemer nog een btw-schuld over voorgaande jaren heeft, ontvangt hij een brief van de fiscus waarmee hij de aangiftegegevens kan controleren, vóórdat een aanslag wordt opgelegd.

Sinds een eerdere oproep in mei hebben ruim 22.000 ondernemers hun btw-schulden gemeld, voor een bedrag van meer dan € 76 miljoen.

Wil een ondernemer met een btw-balansschuld voorkomen dat de heffingsrente en boete verder oplopen, dan kan hij nu een verbeterde aangifte indienen met het formulier Suppletie omzetbelasting.

De Belastingdienst wijst verder op een betalingsregeling (Kort telefonisch uitstel voor ondernemers) wanneer iemand zijn schuld niet meteen kan betalen. Meer informatie over de correctie van aangiften staat op de website http://www.belastingdienst.nl.

Gevolgen van SEPA/IBAN voor de administratie

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Particulier, Starters, ZZP-er

De verplichte overgang naar SEPA op 1 februari 2014 houdt meer in dan alleen het vervangen van bankrekeningnummers door IBAN. In de meeste berichten over de invoering van SEPA en IBAN wordt de nadruk gelegd op het vervangen van het huidige bankrekeningnummer door IBAN. Zo wordt het huidige Clieop formaat voor overboekingen en incasso’s vanuit (administratieve) software vervangen door een nieuw formaat en gelden er andere spelregels rondom incasso afhandeling. De gevolgen op een rijtje.

  • Omzetten van bankrekeningnummers naar IBAN en BIC. Bijvoorbeeld voor crediteuren, leden en werknemers. Maak zo nodig gebruik van de IBAN BIC Service (http://www.ibanbicservice.nl/) om voor bestaande Nederlandse rekeningnummers de juiste bijbehorende IBAN en BIC op te zoeken. Voor zakelijke gebruikers is er de IBAN BIC MultiChecker waarmee u van een groot aantal bestaande Nederlandse rekeningnummers in één bestand tegelijkertijd de IBAN en BIC kunt opvragen. Informeer bij uw softwareleverancier(s) naar ondersteuning van deze IBAN BIC Service.
  • De IBAN en BIC vermelden op uitingen als offertes, orders, facturen, websites, e.d.
  • Voor overschrijvingen is er bij de omschrijving ruimte voor 140 posities en de betalingsreferentie biedt ruimte voor 35 posities. SEPA-bestanden kunnen groter zijn. Houdt rekening met de maximum aan te leveren bestandsformaten bij de betreffende banken.
  • Voor acceptgiro’s is sprake van een gewijzigde indeling van de acceptgiroformulieren. Drukwerk moet daarop aangepast worden. Specificaties vindt u op http://www.acceptgiro.nl/. Vanaf 1 juli 2013 kunnen banken de IBAN-Acceptgiro verwerken.
  • Voor IDEAL is er een SEPA variant. Dit is van belang voor ondernemingen die IDEAL gebruiken voor online betalingen, bijvoorbeeld in combinatie met een webshop.
  • Voor incasso’s is de impact het grootst. Zo moet u rekening houden met het volgende: Nieuwe termijnen incasso’s; een eenmalige incasso moet minimaal 5 werkdagen voor de verwerkingsdatum opgestuurd zijn. Voor doorlopende machtigingen is deze termijn minimaal 2 werkdagen en 5 dagen bij de eerste keer. Bekijk of zo mogelijk administratieve processen aangepast moeten worden in verband met de nieuwe verwerkingstijden. Voor incasso moet een ondernemer in elk geval een Europees incassocontract afsluiten met zijn bank, waarbij deze een Incassant-ID ontvangt. Dit geldt ook als een ondernemer al een incassocontract heeft lopen bij de bank. De voorwaarden en bijvoorbeeld contractlimieten kunnen per bank verschillend zijn. Elke ontvangen machtiging voor een Europese incasso moet worden voorzien van een kenmerk. In combinatie met het Incassant-ID zorgt dit kenmerk ervoor dat alle incasso-opdrachten gerelateerd kunnen worden aan een specifieke machtiging. Dit geldt óók voor al lopende machtigingen. Naast het Incassant-ID en het kenmerk moet de datum ondertekening machtiging Europese incasso vastgelegd worden in de administratie. Er moet een nieuw machtigingsformulier ontworpen worden voor de Europese incasso. Specificaties zijn beschikbaar. Het niveau van de machtiging is een aandachtspunt. Zo kan, in geval van verzekeringen, gewerkt worden met een machtiging per verzekerde (voor alle polissen) of bijvoorbeeld met een machtiging per polis. Dit laatste werkt uiteraard door in de administratie. De reden van incasso hoeft niet op de machtiging vermeld te worden. Wel moet de reden, voorafgaand aan de machtiging, duidelijk op een factuur of andere aankondiging vermeld worden. Huidige doorlopende machtiging Bedrijven (zakelijke incasso’s) kunnen niet geschikt gemaakt worden voor SEPA incasso omdat de debiteur geen terugboekingsrecht meer heeft bij de SEPA incasso. Er moet dan een nieuwe machtiging gevraagd aan klanten, waarbij duidelijk is dat geen sprake is van terugboekingsrecht. Bij het doen van incasso is sprake van een verplichte vooraankondiging. De debiteur (klant) moet geïnformeerd worden over het te incasseren bedrag en de exacte datum van incasso. Euro incassobatches worden niet meer standaard via Equens aangeleverd. Informeer bij de bank op welke manier(en) Euro incassobatches aangeleverd kunnen worden. Houdt er rekening meer dat het papieren overzicht met niet gelukte incassoposten en het Verwinfo uitvalbestand van Equens dan vervalt.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief en slechts ter illustratie om aan te geven dat de implementatie van SEPA meer betekent dan alleen de installatie van nieuwe software. Zorg dat u op tijd de consequenties voor uw administratie in kaart brengt. Maak vervolgens een stappenplan op basis van de relevante punten en start op tijd met de voorbereiding. Want 1 februari 2014 is dichterbij dan u denkt.

 

Btw-nummer op factuur niet verplicht bij verkopen aan particulier

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Ondernemers hoeven hun btw-nummer niet op de factuur te vermelden bij verkopen aan particulieren. Dit nummer hoeft alleen te worden vermeld als het nodig is.

Het is verplicht om het btw-nummer op de factuur te vermelden bij verkopen aan andere ondernemers. Is de afnemer een particulier? Dan hoeft het btw-nummer niet te worden vermeld.

Uitzonderingen

Hierop zijn een aantal uitzonderingen, zoals bij de verkoop van een nieuw of weinig gebruikt vervoermiddel aan een afnemer in een ander EU-land, bij afstandsverkopen en voor groothandelaren in levensmiddelen, dranken en tandheelkundige grondstoffen of tandtechnische werken.

Heeft de ondernemer een internetsite? Dan is hij ook niet verplicht zijn btw-nummer hierop te vermelden.

Kredieten bij Qredits gaan omhoog

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Minister Kamp start een proef met Qredits-programma waarbij kredieten worden verleend tot honderdduizend euro.

Minister Kamp reageerde hiermee onlangs op D66-Kamerlid Kees Verhoeven die meer aandacht vraagt aan de gebrekkige kredietverstrekking aan het mkb. “Kamp heeft hierover wel gesprekken gevoerd met de banken, maar moet dit actiever doen. Hij wuift de problemen nu weg door te stellen dat hij niet meer kan doen.”

 

Kamp: “De financieringsmogelijkheden voor het mkb hebben juist voor mij een hoge prioriteit. Beginnende ondernemers waarvan de kredietaanvragen door de banken zijn afgewezen, kunnen voor krediet en coaching terecht bij Qredits”, zegt Kamp.

 

Qredits is een samenwerkingsverband van de Nederlndse banken en wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Fonds Werken aan Wonen. Qredits helpt startende en bestaande ondernemers in het mkb met microkrediet, bestaande uit een zakelijke lening van maximaal vijftigduizend euro. Dit maximum wordt dus nu verhoogd tot honderdduizend euro. “De banken hebben daarnaast aangegeven aanvullende financiering te verstrekken voor kredieten van Qredits onder de vijftigduizend euro”, aldus Kamp.