Heffingskorting hoge inkomens verdwijnt

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Particulier, Starters, ZZP-er

De algemene heffingskorting van 2.001 euro verdwijnt voor de hoge inkomens. Het verdwijnen van de korting komt in plaats van het inkomensafhankelijk eigen risico voor de zorgverzekering. Hogere inkomens gaan daarmee minimaal 750 en tot ruim 2000 euro netto inleveren. Dat bevestigen Haagse bronnen, zo melden RTL Nieuws en de NOS.

Het gaat om mensen die meer dan 55.991 euro bruto per jaar verdienen. Waarschijnlijk wordt de heffingskorting in stapjes teruggebracht.

Inkomensafhankelijke eigen risico

Volgens het regeerakkoord zouden hogere inkomens een hoger eigen risico (595 euro) krijgen dan laagbetaalden (180 euro). De coalitie ziet af van het inkomensafhankelijke eigen risico, omdat de uitvoering lastig is.

Bezuinigingen

De plannen van het kabinet voor 2014 komen officieel op Prinsjesdag pas naar buiten. Dan moet precies duidelijk worden hoe premier Mark Rutte 6 miljard euro aan bezuinigingen wil doorvoeren. Veel van de maatregelen zijn inmiddels echter al bekend of uitgelekt.

Extra controle op BTW-balansschulden

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Vanaf maandag 26 augustus 2013 controleert de Belastingdienst extra of ondernemers hun btw-schulden hebben gemeld met een correctie op de btw-aangifte. Het gaat over de periode 2008 tot en met 2012.

Ondernemers die nog geen correctie hebben ingestuurd, kunnen nu een verbeterde aangifte insturen. Zo voorkomen zij een hogere boete. De Belastingdienst vergelijkt de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting met de btw-aangiften. In de vergelijking worden ook de ingediende correcties meegenomen. Wanneer een ondernemer nog een btw-schuld over voorgaande jaren heeft, ontvangt hij een brief van de fiscus waarmee hij de aangiftegegevens kan controleren, vóórdat een aanslag wordt opgelegd.

Sinds een eerdere oproep in mei hebben ruim 22.000 ondernemers hun btw-schulden gemeld, voor een bedrag van meer dan € 76 miljoen.

Wil een ondernemer met een btw-balansschuld voorkomen dat de heffingsrente en boete verder oplopen, dan kan hij nu een verbeterde aangifte indienen met het formulier Suppletie omzetbelasting.

De Belastingdienst wijst verder op een betalingsregeling (Kort telefonisch uitstel voor ondernemers) wanneer iemand zijn schuld niet meteen kan betalen. Meer informatie over de correctie van aangiften staat op de website http://www.belastingdienst.nl.

Gevolgen van SEPA/IBAN voor de administratie

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Particulier, Starters, ZZP-er

De verplichte overgang naar SEPA op 1 februari 2014 houdt meer in dan alleen het vervangen van bankrekeningnummers door IBAN. In de meeste berichten over de invoering van SEPA en IBAN wordt de nadruk gelegd op het vervangen van het huidige bankrekeningnummer door IBAN. Zo wordt het huidige Clieop formaat voor overboekingen en incasso’s vanuit (administratieve) software vervangen door een nieuw formaat en gelden er andere spelregels rondom incasso afhandeling. De gevolgen op een rijtje.

 • Omzetten van bankrekeningnummers naar IBAN en BIC. Bijvoorbeeld voor crediteuren, leden en werknemers. Maak zo nodig gebruik van de IBAN BIC Service (http://www.ibanbicservice.nl/) om voor bestaande Nederlandse rekeningnummers de juiste bijbehorende IBAN en BIC op te zoeken. Voor zakelijke gebruikers is er de IBAN BIC MultiChecker waarmee u van een groot aantal bestaande Nederlandse rekeningnummers in één bestand tegelijkertijd de IBAN en BIC kunt opvragen. Informeer bij uw softwareleverancier(s) naar ondersteuning van deze IBAN BIC Service.
 • De IBAN en BIC vermelden op uitingen als offertes, orders, facturen, websites, e.d.
 • Voor overschrijvingen is er bij de omschrijving ruimte voor 140 posities en de betalingsreferentie biedt ruimte voor 35 posities. SEPA-bestanden kunnen groter zijn. Houdt rekening met de maximum aan te leveren bestandsformaten bij de betreffende banken.
 • Voor acceptgiro’s is sprake van een gewijzigde indeling van de acceptgiroformulieren. Drukwerk moet daarop aangepast worden. Specificaties vindt u op http://www.acceptgiro.nl/. Vanaf 1 juli 2013 kunnen banken de IBAN-Acceptgiro verwerken.
 • Voor IDEAL is er een SEPA variant. Dit is van belang voor ondernemingen die IDEAL gebruiken voor online betalingen, bijvoorbeeld in combinatie met een webshop.
 • Voor incasso’s is de impact het grootst. Zo moet u rekening houden met het volgende: Nieuwe termijnen incasso’s; een eenmalige incasso moet minimaal 5 werkdagen voor de verwerkingsdatum opgestuurd zijn. Voor doorlopende machtigingen is deze termijn minimaal 2 werkdagen en 5 dagen bij de eerste keer. Bekijk of zo mogelijk administratieve processen aangepast moeten worden in verband met de nieuwe verwerkingstijden. Voor incasso moet een ondernemer in elk geval een Europees incassocontract afsluiten met zijn bank, waarbij deze een Incassant-ID ontvangt. Dit geldt ook als een ondernemer al een incassocontract heeft lopen bij de bank. De voorwaarden en bijvoorbeeld contractlimieten kunnen per bank verschillend zijn. Elke ontvangen machtiging voor een Europese incasso moet worden voorzien van een kenmerk. In combinatie met het Incassant-ID zorgt dit kenmerk ervoor dat alle incasso-opdrachten gerelateerd kunnen worden aan een specifieke machtiging. Dit geldt óók voor al lopende machtigingen. Naast het Incassant-ID en het kenmerk moet de datum ondertekening machtiging Europese incasso vastgelegd worden in de administratie. Er moet een nieuw machtigingsformulier ontworpen worden voor de Europese incasso. Specificaties zijn beschikbaar. Het niveau van de machtiging is een aandachtspunt. Zo kan, in geval van verzekeringen, gewerkt worden met een machtiging per verzekerde (voor alle polissen) of bijvoorbeeld met een machtiging per polis. Dit laatste werkt uiteraard door in de administratie. De reden van incasso hoeft niet op de machtiging vermeld te worden. Wel moet de reden, voorafgaand aan de machtiging, duidelijk op een factuur of andere aankondiging vermeld worden. Huidige doorlopende machtiging Bedrijven (zakelijke incasso’s) kunnen niet geschikt gemaakt worden voor SEPA incasso omdat de debiteur geen terugboekingsrecht meer heeft bij de SEPA incasso. Er moet dan een nieuwe machtiging gevraagd aan klanten, waarbij duidelijk is dat geen sprake is van terugboekingsrecht. Bij het doen van incasso is sprake van een verplichte vooraankondiging. De debiteur (klant) moet geïnformeerd worden over het te incasseren bedrag en de exacte datum van incasso. Euro incassobatches worden niet meer standaard via Equens aangeleverd. Informeer bij de bank op welke manier(en) Euro incassobatches aangeleverd kunnen worden. Houdt er rekening meer dat het papieren overzicht met niet gelukte incassoposten en het Verwinfo uitvalbestand van Equens dan vervalt.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief en slechts ter illustratie om aan te geven dat de implementatie van SEPA meer betekent dan alleen de installatie van nieuwe software. Zorg dat u op tijd de consequenties voor uw administratie in kaart brengt. Maak vervolgens een stappenplan op basis van de relevante punten en start op tijd met de voorbereiding. Want 1 februari 2014 is dichterbij dan u denkt.

 

Btw-nummer op factuur niet verplicht bij verkopen aan particulier

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Ondernemers hoeven hun btw-nummer niet op de factuur te vermelden bij verkopen aan particulieren. Dit nummer hoeft alleen te worden vermeld als het nodig is.

Het is verplicht om het btw-nummer op de factuur te vermelden bij verkopen aan andere ondernemers. Is de afnemer een particulier? Dan hoeft het btw-nummer niet te worden vermeld.

Uitzonderingen

Hierop zijn een aantal uitzonderingen, zoals bij de verkoop van een nieuw of weinig gebruikt vervoermiddel aan een afnemer in een ander EU-land, bij afstandsverkopen en voor groothandelaren in levensmiddelen, dranken en tandheelkundige grondstoffen of tandtechnische werken.

Heeft de ondernemer een internetsite? Dan is hij ook niet verplicht zijn btw-nummer hierop te vermelden.

Kredieten bij Qredits gaan omhoog

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Minister Kamp start een proef met Qredits-programma waarbij kredieten worden verleend tot honderdduizend euro.

Minister Kamp reageerde hiermee onlangs op D66-Kamerlid Kees Verhoeven die meer aandacht vraagt aan de gebrekkige kredietverstrekking aan het mkb. “Kamp heeft hierover wel gesprekken gevoerd met de banken, maar moet dit actiever doen. Hij wuift de problemen nu weg door te stellen dat hij niet meer kan doen.”

 

Kamp: “De financieringsmogelijkheden voor het mkb hebben juist voor mij een hoge prioriteit. Beginnende ondernemers waarvan de kredietaanvragen door de banken zijn afgewezen, kunnen voor krediet en coaching terecht bij Qredits”, zegt Kamp.

 

Qredits is een samenwerkingsverband van de Nederlndse banken en wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Fonds Werken aan Wonen. Qredits helpt startende en bestaande ondernemers in het mkb met microkrediet, bestaande uit een zakelijke lening van maximaal vijftigduizend euro. Dit maximum wordt dus nu verhoogd tot honderdduizend euro. “De banken hebben daarnaast aangegeven aanvullende financiering te verstrekken voor kredieten van Qredits onder de vijftigduizend euro”, aldus Kamp.

 

Willekeurige afschrijving op investeringen weer van kracht

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Ondernemers kunnen van 1 juli 2013 tot het einde van dit jaar direct tot de helft van nieuwe bedrijfsinvesteringen afschrijven en van de belasting aftrekken.

Regeling willekeurige afschrijving

Op 28 juni 2013 heeft de ministerraad besloten om een tijdelijke regeling voor willekeurige afschrijving in te voeren voor de vennootschaps- en inkomstenbelasting. Met behulp van deze regeling kunnen ondernemers hun belastingafdracht verminderen de komende jaren. Dit heeft als gevolg dat er extra ruimte gecreëerd wordt voor investeringen.

Inhoud regeling

Willekeurig afschrijven houdt in dat een ondernemer het eerste jaar zelf bepaalt hoeveel van de investering afgetrokken wordt van de belasting. Voorwaarde hiervoor is dat de investering, voor 1 januari 2016 in gebruik genomen wordt. Indien dit niet gebeurt, wordt de willekeurige afschrijving teruggenomen. Uiteindelijk betaalt men evenveel belasting als zonder willekeurige afschrijvingen, maar de regeling levert het bedrijfsleven in 2013 en 2014 samen een liquiditeitsvoordeel van 400 miljoen euro op.

CBS

De bedrijfsinvesteringen daalden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in het eerste kwartaal van 2013 met bijna 8%. Voor heel 2013 verwacht het Centraal Planbureau een krimp van 10%. Minister Kamp maakt zich zorgen over een dergelijke krimp. De maatregel van willekeurige afschrijving zorgt volgens hem ervoor dat ondernemers meer ruimte krijgen om te investeren. Dat zorgt voor inkomens en banen die we in deze moeilijke tijden goed kunnen gebruiken.

Staatssecretaris Weekers

Weekers is van mening dat dankzij deze regeling voor willekeurige afschrijvingen bedrijven hun belastingafdracht in 2013 met een aantal jaren uitstellen. Dit zorgt ervoor dat zij zullen beschikken over extra liquiditeiten en een zetje om juist op dit moment te investeren. Dit is niet alleen in het voordeel van ondernemers, maar ook de Nederlandse economie als geheel.

Tijdstip ingang van de regeling willekeurige afschrijving

De regeling gaat per 1 juli 2013 in en loopt tot eind dit jaar. Zowel bedrijven die vennootschapsbelasting als bedrijven die inkomstenbelasting betalen, kunnen er gebruik van maken. Bedrijfsinvesteringen die in de tweede helft van dit jaar worden gedaan kunnen eenmalig tot maximaal de helft willekeurig worden afgeschreven. Normaal is dat een lager percentage. Eerder was een dergelijke regeling van kracht tussen 2009 en 2011.

Lage BTW voor herstel en renovatie

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Per 1 maart 2013 is de btw op herstel en renovatie van woningen en enkele specifieke kosten tijdelijk verlaagd naar 6%. Wat betekent dat voor u?

 

Lage btw voor arbeidscomponent herstel en renovatie

Van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 geldt het verlaagde btw-tarief voor renovatie en herstel van bestaande woningen (ouder dan twee jaar).

Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de bij de renovatie- en herstelwerkzaamheden gebruikte materialen.

 

Renovatie en herstel

Onder renovatie en herstel wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) een woning na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming.

Er wordt uitgegaan van een ruime uitleg van het begrip ‘woning’. Zo komen ook woonboten en woonwagens in aanmerking. Ook het onderhouden van tuinen en vernieuwen van tuinen wordt hierin meegerekend.

 

Afronding bepalend voor tarief

Het verlaagde tarief is alleen van toepassing als de werkzaamheden zijn afgerond op of na 1 maart 2013 en vóór 1 maart 2014. De aanvang van de werkzaamheden die uitgevoerd zijn, zijn in dit geval dus niet bepalend.

 

Extra goedkeuringen. Het verlaagde tarief geldt daarnaast voor:

 • Het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door onder andere architecten mits zij tevens de renovatie van de woning begeleiden.
 • De arbeidskosten van op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen voor de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie vervaardigde goederen als de in het eigen bedrijf vervaardigde goederen, zoals inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen.
 • De arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van bij de hiervoor bedoelde woningen behorende tuinen.

 

 

 

De belangrijkste maatregelen uit het woonakkoord

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in BV, Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Particulier, Starters, Tips voor starters, ZZP-er

De btw op het onderhoud en verbouwen van woningen gaat op 1 maart naar 6 procent. Dat is een van de maatregelen uit het akkoord over de woningmarkt van het kabinet met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP.

De fracties van de partijen die gisteren een akkoord sloten stemmen allemaal in met de aangepaste plannen. De onderhandelaars werden het gisteren eens met minister Blok en vanochtend stemden VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP daar na een korte vergadering mee in. In de afspraken staat onder meer dat de huren maximaal 6,5 procent stijgen in plaats van 9, dat de verhuurdersheffing voor corporaties kleiner wordt en dat de aflossingstermijn voor nieuwe hypotheken 35 jaar wordt in plaats van 30. Verder hoeven huizenbezitters maar de helft van hun hypotheek af te lossen. De hypotheekrenteaftrek wordt dan wel geleidelijk minder. De belangrijkste maatregelen zijn:

Huren en kopen

 • Een jaarlijkse verhoging van de huur met maximaal 4% boven inflatie (ipv 6,5 % in het Regeerakkoord) voor de inkomensgroep boven 43.000 euro per jaar. Voor de inkomensgroep tussen 33.614 en 43.000 euro wordt het 2 % boven inflatie (ipv 2,5% in het Regeerakkoord). Voor de inkomens tot 33.614 euro gaat de huur met 1,5 % boven inflatie omhoog.
 • De verhuurderheffing die de woningcorporaties zullen moeten afdragen zal langzamer oplopen. Hij bedraagt in 2013 vijftig miljoen en loopt op tot 1.7 miljard in 2017. De heffing kan volgens het kabinet en partijen structureel meer dan volledig en in de komende jaren grotendeels worden betaald uit de opbrengst van de huurverhoging. Corporaties kunnen ook zelf een bijdrage leveren door verkoop van woningen en efficiënter werken.
 • Het volledig en annuïtair aflossen van hypotheken binnen 30 jaar blijft de norm. Wel komt er de mogelijkheid om naast de hypotheek een tweede lening af te sluiten tot 50% van de waarde van de woning en een looptijd van maximaal 35 jaar. Deze tweede lening kan niet worden afgetrokken van de belastingen. Dit betekent dat in de eerste jaren de maandlasten lager uitvallen. Over de gehele periode zijn de kosten echter hoger wanneer de consument voor dit product kiest. Dit leidt niet tot wijziging van de Wet IB 2001.
 • De bijdrage van het Rijk aan de startersleningen wordt in 2013 verhoogd van 20 naar 50 miljoen euro. Daarmee kunnen circa 11.000 startersleningen worden verstrekt.

Bouwen

Het kabinet en D66, CU en SGP gaan de investeringscapaciteit in de bouw stimuleren door:

 • Een BTW-verlaging van 21 naar 6 procent voor verbouwingen en renovatiewerken in de bestaande bouw gedurende een jaar, ingaand 1 maart 2013.
 • Een investeringsfonds van 150 miljoen voor energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving zowel voor verhuurders als voor eigen woningbezitters. Het fonds wordt aangevuld met middelen uit de markt, zodat het zal verviervoudigen tot 600 mln.

Overige maatregelen

 • Mensen die te maken krijgen met een inkomensdaling, terwijl zij eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen, krijgen recht op huurverlaging. Dit tot het niveau dat zij aan huur zouden hebben moeten betalen als zij geen inkomensafhankelijke huurverhoging zouden hebben gekregen; met een maximum van twee jaar terugwerkende kracht. En tot het niveau van de huurtoeslaggrens als de huurprijs daarboven was gestegen.
 • De privacy van de huurders zal worden gerespecteerd doordat de huurder geen inkomensgegevens aan de verhuurder hoeft te verstrekken, maar de verhuurders van de belastingdienst te horen krijgen in welke inkomenscategorie hij/zij valt.
 • Om de laagste inkomensgroep te ontzien zal het budget voor de huurtoeslag worden verhoogd, zoals in het regeerakkoord aangegeven van 2013 tot en met 2017 in een reeks van 45, naar 135, 225, 315 en 420 miljoen euro.
 • Voor gehandicapten en chronisch zieken met een nader te bepalen indicatie kan via een hardheidsclausule een uitzondering gemaakt worden voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Kabinet en partijen willen hiermee voorkomen dat er investeringen in aanpassingen van woningen verloren gaan en mantelzorg zou worden ontmoedigd.

VAR wordt vervangen door webmodule

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Starters, ZZP-er

Staatssecretaris Weekers van Financiën gaat in een brief in op de mogelijkheden voor een eenduidige definitie van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ ers) in alle wetgeving. Het kabinet geeft hieraan invulling door de ontwikkeling van een webmodule waarbij partijen zelf de beoordeling van de arbeidsrelatie kunnen toetsen. De webmodule, die het bestaande proces van de VAR zal vervangen, biedt daarmee transparantie en zekerheid over de uitleg van de Belastingdienst van de jurisprudentie over de kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Verder vindt het kabinet gewenst dat de balans tussen de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer wordt hersteld. De opdrachtgever moet weer verantwoordelijk worden voor een juiste weergave van de feiten en omstandigheden waarop hijzelf doorslaggevende invloed heeft.

Plan van aanpak

Het is noodzakelijk om te waarborgen dat het onderscheid tussen ondernemer en werknemer in de praktijk op een correcte wijze tot uitdrukking komt. Daarom is er een plan van aanpak gemaakt om de handhaving van de huidige VAR te versterken om zo het misbruik en onjuist gebruik daarvan terug te dringen.

Kamer van Koophandel

Het kabinet wil de webmodule plaatsen bij de Kamer van Koophandel. Hierdoor kan inschrijving in het handelsregister en invulling van de webmodule plaatsvinden bij één loket.

Inzetbaar voor alle wetgeving

Het streven is om de webmodule in de loop van 2013 gereed te hebben. De webmodule zal allereerst worden gebruikt als vervanging van de VAR. Deze ziet dan op fiscale- en socialezekerheidswetgeving. In de toekomst is het streven om de webmodule verder te ontwikkelen en te beoordelen of deze inzetbaar kan worden voor alle wetgeving waar de vraag speelt wie zelfstandige is. Op deze wijze wordt dan maximaal invulling gegeven aan de wens te komen tot een eenduidige en transparante uitleg van het begrip zzp’er in alle wetgeving.

Toeslagen 2013 berekend

Geschreven door Emiel op . Geplaatst in Eenmanszaak / VOF, Nieuws, Particulier, ZZP-er

De Belastingdienst heeft de Toeslagen voor 2013 berekend. Uiterlijk 18 december ontvangen aanvragers hun beschikking thuis.

Belang juiste Toetsingsinkomen

Met ingang van 2013 moet u rente aan Belastingdienst/Toeslagen betalen als uit de definitieve berekening blijkt dat u toeslag moet terugbetalen. Geef wijzigingen daarom zo snel mogelijk door. De maximale inkomensgrens voor zorgtoeslag is verlaagd. U krijgt geen zorgtoeslag meer als uw inkomen hoger is dan € 30.939. Bij partners mag het gezamelijke inkomen maximaal € 42.438 zijn.

Geen toeslag meer in 2013?

Aanvragers kunnen nu al via Mijn toeslagen zien hoeveel toeslag zij krijgen. De mensen die in 2012 een toeslag kregen en deze niet meer voor 2013 ontvangen, krijgen deze week een brief waarin de Belastingdienst uitlegt welke voorwaarden zijn veranderd.